พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ ระบบ WordPress เป็นหลัก Install, Config, Customize

โปรแกรม CMS (Content Management System เป็นระบบที่ช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์) และ WordPress ก็เป็น CMS ยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลก